Privatnost naših kupaca

DUJA d.o.o. se obvezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Duja d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Prikupljanje i korištenje informacija

DUJA d.o.o. cijeni i štiti Vašu privatnost. U procesu realizacije tražene usluge i za davanje obavijesti i informacija vezanih uz Vašu kupovinu ili drugu uslugu, koristit ćemo samo one informacije koje nam svojevoljno date. Obvezujemo se da nećemo prodati, iznijeti ili dati ove informacije trećoj stranci na način koji nije naveden u ovoj izjavi. Obvezujemo se čuvati privatnost naših kupaca i prikupljati samo nužne podatke o korisnicima u svrhu obrade narudžbi. Obvezujemo se da podatke o našim korisnicima nećemo razmjenjivati niti davati na uvid trećim osobama. Svi takvi podatci su strogo čuvani i dostupni samo našim djelatnicima. Obvezujemo se korisnicima dati mogućnost izbora načina uporabe njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke, žele li ili ne, da se njihovo ime nalazi na listi primatelja obavijesti. Svi naši djelatnici odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Linkovi

Ove Internet stranice sadrže linkove na druge Internet stranice. Molimo vas da uzmete u obzir kako Links ne može biti odgovoran za poštivanje privatnosti na spomenutim drugim Internet stranicama. Naše korisnike potićemo da pročitaju izjave o privatnosti svake Internet stranice koja prikuplja osobne podatke. Ova Izjava o privatnosti primjenjuje se isključivo vezano uz informacije prikupljene na ovim Internet stranicama.

Ankete

Naše Internet stranice povremeno zahtijevaju podatke od korisnika putem upitnika. Sudjelovanje u ovim upitnicima (npr. nagradne igre) u potpunosti je dobrovoljno i korisniku je ostavljen izbor da pruži ili odbije pružiti tražene podatke. Traženi podaci mogu uključivati kontakt informacije (poput imena ili kućne adrese) i demografske podatke (poput poštanskog broja ili starosne dobi). Kontakt informacije bit će iskorištene kako bi se obavijestili pobjednici i dobitnici nagrada. Rezultati upitnika bit će iskorišteni za praćenje i usavršavanje ovih Internet stranica i/ili naših usluga.

Zaštita djece

Zaštita privatnosti djece je važna. DUJA d.o.o. ne namjerava prikupljati ili koristiti osobne podatke djece (dijete je definirano kao osoba mlađa od 18 godina) bez dopuštenja roditelja ili opunomoćenog skrbnika djeteta. Djeca bi DUJA d.o.o. trebala davati osobne podatke samo uz izričito dopuštenje roditelja ili opunomoćenog skrbnika. Tamo gdje je moguće upozoravamo djecu da ne daju osobne podatke. Ako je vaše dijete dalo osobne podatke, a vi želite zatražiti da se ti podaci uklone, obratite se na adresu: dujadoo@gmail.com